شبهای من

اندیشه ی رسا و روشن به طلب حقیقت برمیخیزد . از بسکه مصیبت نامه در زندگیم رقم خورده و شبهایم پراز آشوب و قصه ی جانسوز گشته است . از آغاز شب تا طلوع صبح صادق بصورت تواتر به جویای اسرار آفرینش مشغول میشود . در مسیر سیر عرش و فرش ، آسمانها ،آب و خاک ، باد و آتش ، جماد و نبات و جانداران اهلی و وحشی قرار می گیرد و در پی خدمت اسرافیل  ، میکائیل ، جبرائیل و عزرائیل بر می آید شاید از این زندگی ناهمگون نجاتی حاصل آید . گذر روز برای انسانها مکررّا عادی و تکراری سپری می گردد . اگر به اسرار نامه شبها بنگری و بخواب مهاجرت کنی و اگر تعداد ابیات آن را به نظاره بنشینی در حوزه انسانها حکایتهایی نهفته است که در آن ایزدمنان قانونی را برای انسانها وضع کرده است و بی گمان خارج از قوانین انسان را به چالشی بحث انگیز وادار می سازد . پس می توان نتیجه گرفت دنیاداران ره گم کردگانی بینوا هستند که در حیطه اهریمن گرفتار آمده اند و رازدانان لب فرو بستگانی هستند تا آگاه دلان بدانند تا از گذرگاه حیرت نگذری نمی توانی بوادی وصل دست یابی.مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تناسلی ميتوني دامنِ گلدارِ اسپی انتخابات شورایاری تهران محله صدر banvit شهدای مهدی شهر